Christina Pedersen

Christina Pedersen har efter flere års ”flytten rundt” i Jylland valgt at slå sig ned på en lille landejendom ved Bonderup i Han Herred. Her har hun boet siden 2003.

Kendskabet til de store lokale naturarealer er vokset og vokset. Adskillige gange om ugen, året rundt, har de lange gåture ført hende gennem Tingskoven med de store bestande af krondyr, ud til fugleparadiset Vejlerne, ud i klithederne ved Underlien og til Bulbjerg med sjældne planter, fuglefjeld og særpræget landskab. Især fuglene har fanget hendes interesse, men også hjortevildtet har optaget hende meget gennem årene.

Christina fik sin første kikkert som 8-årig og har altid en kikkert lige inden for rækkevidde. I dag bliver kameraudstyret dog også prioriteret højt. Naturfotografering er blevet hendes største interesse. 

Christina er uddannet Jordbrugsteknolog samt Natur- og kulturformidler. Interessen for naturformidling er blevet skærpet de seneste år. Hun gerne vil have flere ud og opleve naturens ”magi”. Ønsket om at kunne bidrage til naturforståelse gennem reflekterende og ydmyg oplevelser i naturen er hendes motivation bag engagementet i Vejlerguider.